In 1998, we pulled out all the stops to win UPS Worldport. The stakes were high because it would be Vanderlande’s largest project ever. Moreover, this sale was an essential factor in the company’s desire to terminate the phased acquisition of Vanderlande by Daifuku, since it was decided that the cultural and organisational differences between the two companies were totally incompatible.

In June of that year, I boarded a plane to the USA for a final design presentation to UPS in Louisville. The sales team had been working on the system concept for some time. On the flight over, my detailed analysis of the design gave me quite a shock, when I realised that the proposed system could never reach the required capacity.

After consulting with the sales team over breakfast in Louisville, I took the decision to present the design to UPS without any reference to the capacity problem. That afternoon the team met in the offices of our US controls partner in Louisville for a brainstorming session that resulted in the concept of a matrix, cross-docking system using POSISORTERS.

If we were to abandon our current design and adopt this new concept, we only had six weeks to submit a final quotation. It was a race against time and that is when the power of teamwork kicked in. With the full and enthusiastic commitment of colleagues in engineering, controls, manufacturing, supply chain, pricing and contracting – as well as our subcontractors – we put our shoulders to the wheel to get the job done.

The tender was successfully completed and submitted on time, but UPS had no idea that we had changed course – and they wouldn’t know until our final quotation was opened. It was with anxiety and trepidation that we made our presentation. Our fears were unjustified, because our system design ticked all the boxes. We stood before them as a project team full of conviction and passion. It still gives me goose bumps.

Teamwork speelt een essentiële rol in het succes van Vanderlande

In de dynamische projectenwereld van Vanderlande is teamwork de sleutel tot succes. Zeker bij omvangrijke en complexe projecten als Hong Kong International Airport, UPS Worldport en London Heathrow T5. Als voormalig Vice President Project Management & Contracting gaf Gerry Miles leiding aan de verkoopteams op deze baanbrekende projecten en heeft hij veel verhalen die het echte belang van teamwerk illustreren. Het megaproject UPS Worldport staat bovenaan zijn lijst.

In 1998 haalden we alles uit de kast om UPS Worldport binnen te halen. Er stond veel op het spel, want het zou het grootste project van Vanderlande ooit worden. Bovendien was deze verkoop een essentiële factor in de wens van het bedrijf om de gefaseerde overname van Vanderlande door Daifuku te beëindigen, omdat men besloot dat de culturele en organisatorische verschillen tussen de twee bedrijven totaal onverenigbaar waren.

In juni van dat jaar stapte ik op het vliegtuig naar de VS voor een laatste ontwerppresentatie aan UPS in Louisville. Het verkoopteam werkte al enige tijd aan het systeemconcept. Tijdens de vlucht schrok ik behoorlijk toen ik me realiseerde dat het voorgestelde systeem nooit de vereiste capaciteit zou kunnen halen.

Na overleg met het verkoopteam tijdens het ontbijt in Louisville, nam ik het besluit om het ontwerp aan UPS te presenteren zonder enige verwijzing naar het capaciteitsprobleem. Die middag kwam het team bijeen in het kantoor van onze Amerikaanse besturingspartner in Louisville voor een brainstormsessie die resulteerde in het concept van een matrix, cross-docking systeem met Posisorters.

Als we zouden afstappen van ons huidige ontwerp en dit nieuwe concept zouden overnemen, hadden we nog maar zes weken om een definitieve offerte in te dienen. Het was een race tegen de klok en op dat moment kwam de kracht van teamwork om de hoek kijken. Met de volledige en enthousiaste inzet van collega’s in engineering, besturing, productie, supply chain, prijsstelling, contractering en onze onderaannemers, zetten we onze schouders eronder om de klus te klaren.

De aanbesteding werd met succes afgerond en op tijd ingediend, maar UPS had geen idee dat we van koers waren veranderd en ze zouden het niet weten totdat onze definitieve offerte werd geopend. Met angst en beven gaven we onze presentatie. Onze angsten waren onterecht, want ons systeemontwerp voldeed aan alle voorwaarden. We stonden voor hen als een projectteam vol overtuiging en passie. Ik krijg er nog steeds kippenvel van.

More memories

First team Vanderlande Spain

Felipe, Spain

I would like to share a photo of the first team of Vanderlande Spain. The photo is taken in the…

Looking back at the grand première of the Vanderlande 75 documentary

On Monday 3 June the grand première of our Vanderlande 75 documentary – “In a world of technology, a belief…

My second home!

Namdeo Sakore, India

For over six years, I’ve been engaged with Vanderlande, serving as a Team Leader. What particularly resonates with me about…

Teamwork!

Robbert Faas, Netherlands

After I recently (re)joined Vanderlande, I realized that I have to make a contribution to the 75 year stories! This…

My transition from customer to supplier seemed surreal

Ehab Lashkar, Saudi Arabia

When Ehab Lashkar was celebrating the completion of one of the largest Vanderlande baggage handling systems (BHS), little did he…

I’ve never looked so silly in my life!

Jean-Pierre Louwers, Netherlands

In January 2019 we celebrated the opening of building 55, the new Learning Center. For the occasion I wrote a…

Where’s my ten dollars?

Nick Porter, United States

Through his work in the UK and USA, Nick Porter has vast experience of negotiating tenders that are worth millions…

My friends didn’t believe my stories about the staff party

Donovan Simoes, Netherlands

Donovan Simoes works as an operator in the factory at Vanderlande. On a daily basis, he is busy making specific…

I can still see the happy faces of the students in front of me

Huub van de Weijer, Netherlands

Growth is only possible with the right people on board. At the beginning of the 1990s, Vanderlande was developing rapidly,…

We experienced the beauty of our mutual understanding, trust and respectful partnership

Jason Pan, China

While working for the SF Express project, I learned the importance of communication during different application scenarios, ways of working…